Kuningas on klient, kes kuningana käitub!
Kuninglik käitumine eeldab ka tellitud kaupade ja teenuste eest maksmist.

Kuningas on klient, kes kuningana käitub!

Kuninglik käitumine eeldab ka tellitud kaupade ja teenuste eest maksmist. Teeme meeldetuletusteenusega kuningana käitumise kliendi jaoks lihtsaks. Peale arvete tasumist järgmist tellimust tehes, on kliendil oluliselt „kuningam tunne“. Usutavasti avaldub see ka tuntavalt paranenud kliendisuhtes ja suuremates tellimustes.

Meeldetuletus on sõbralik. Et mitte kahjustada kliendisuhet, oleme meeldetuletuste tegemisel rõhutatult sõbralikud ega kasuta survevahendeid.