Meeldetuletusteenusel on mitmeid kasulikke omadusi. Vaatame neid siinkohal...

Meeldetuletusteenusel on mitmeid kasulikke omadusi. Vaatame neid siinkohal:

  • efektiivsus, statistika näitab, et kui meeldetuletus tehakse vähem kui ühe kuu jooksul alates arve maksetähtajast, laekub 45% arvetest koheselt;

  • automatiseeritus, mis tagab meeldetuletuse tegemise kõigile võlgnikele õigeaegselt ja lähtuvalt kliendiga kokku lepitud protseduurireeglitest;

  • kindlus, meeldetuletuskeskus ei puhka ega haigestu;

  • võlgnevuste menetlemises kasutatakse taustainfot ehk iga võlgniku puhul kasutatakse õigeid argumente;

  • läbipaistvus, klient saab igal ajal vaadata kellele on meeldetuletus tehtud ja milline oli tulemus;

  • otstarbekus, kuna maksate vaid tehtud meeldetuletuste eest. Kehtib selge ja soodne hinnakiri.

Tänu sellele on Meeldetuletuskeskus efektiivne ja suudab pakkuda klientidele teenust soodsa hinnaga.