MEELDETULETUSTEENUS

Meie peamine teenus on tähtaegselt tasumata arvete meeldetuletamine.

Miks meeldetuletust teenusena tellida?
1. Hoiame kliente
Te ei riku kliendisuhteid. Meeldetuletusel ei ähvardata klienti ega survestata teda liigselt muul moel. Meeldetuletus tehakse vastavalt kokkuleppele kas Teie või Meeldetuletuskeskus nimel. Inkassomenetlust alustatakse peale seda, kui meeldetuletused ei mõju, ning sedagi vaid Teie nõusolekul.

2. Vähendame kulutusi
Igas ettevõttes peab võlglastega keegi suhtlema. Selle töö jaoks on reeglina tööl inimene, aga see võib olla ka raamatupidamise ebameeldiv lisakohustus.Meeldetuletuskeskus teeb meeldetuletused Teie eest tükipõhise hinnaga. Kuutasu 57.50€ sisaldab 50 meeldetuletust. Kui võlgu olevate nõuete arv piirdub 50-ga, siis on ka arve vaid 57.50€. Meeldetuletuskeskus ei vaja töökohta. Ei vaja arvutit, tooli-lauda, telefoni ega kontoripinda. Ka ei ole meeldetuletaja pealt vaja maksta tulu- ja sotsmaksu ega ka töötuskindlustust.

3. Mugav ja kindel.

Teeme Teie eest kogu ebameeldiva meeldetuletuse. Teie hooleks on vaid maksetähtaja ületanud nõuete info meile edastada. Meeldetuletuskeskuses töötavad väljaõppinud meeldetuletajad, kes kasutavad spetsiaalset süsteemi. Töö on korraldatud selliselt, et meeldetuletused tehakse kokkulepitud ajal ka puhkuste ajal ja haigestumiste korral.

4. Jälgimine online’is.

Seda, millised toimingud Teie nõuetega on tehtud, saate jooksvalt jälgida interneti kaudu. Aruandes näete ka võlglase kommentaare ja nõude meiepoolset riskianalüüsi ning vajadusel meiepoolseid ettepanekuid edasisteks tegevusteks.

Telli meeldetuletusteenus siin.

 

KLIENDIKÜSITLUSED

Viime telefoni teel  läbi kliendiküsitlusi. Tulemused saadame eraldi aruandena või  vormistamine kliendi andmebaasis.  Enne küsitluskõnedega alustamist koostame koos kliendiga küsimustiku ning teeme küsitlejatlejatele  koolituse. Meie poolt on professionaalsed ja meeldivad suhtlejad.

Küsitluse hind sõltub küsimustikust ja küsitlevate abonentide hulgast. Siingi lähtume põhimõttest, et tasu küsime vaid tehtud töö eest.

 

TELEMARKETING

Telemarketing ehk telefonimüük on lihtne võimalus jõuda otse lõpptarbijani ja saada temalt ka tagasisidet. Meeldetuletuskeskus ei tee agressiivset  müüki. Meie jaoks on tähtis, et meie kliendi kuvand meeleheitliku müügi tõttu ei kannataks.  Vastupidi, tahame et peale Meeldetuletuskeskuse kõnet ei mõtleks kõnetatu: „Jälle üks tüütu müügimees“.

Anname tehtud kõnedest täpse ülevaate. Ka hind põhineb aruandel – küsime tasu vaid tehtud töö eest.

 

MASSPOSTITUS

Masspostitusi kasutame nii meeldetuletusteenuse osutamisel, kui ka klientidele turundusteenuste osutamiseks.  Teeme postitusi SMS-lühisõnumi ja kirja teel. E-kirjade massaatmisest ehk spämmist püüame hoiduda.

  • SMS-iga saadetud sõnumi eelisteks on soodne hind,  täpne ajastus ja personaalsus.
  • KIRJA teel on võimalik edastada pikemat teksti ja see pälvib suure tõenäosusega adressaadi tähelepanu.

 

Masspostituse hind sõltub sõnumite hulgast. Ka siin lähtume põhimõttest, et tasu küsime vaid tehtud töö eest.

 

Täpsemat teavet teenuste kohta saad küsida siin.