2012-04-17
Võlgnike haldamise automaatne lahendus Books by HansaWorld 6.3-s.

Valminud on Books by HansaWorld 6.3 täiustatud versioon, mis sisaldab endas ka Meeldetuletuskeskuse tellimusel Excellent Business Solutions Eesti poolt programmeeritud võlgnike eksporterit.

2012-02-01
Hilinenud maksete vastu võitlemine muutub tõhusamaks

Euroopa Parlament võttis eelmisel aastal vastu direktiivi hilinenud maksmisega võitlemise kohta äritehingute puhul (2011/7/EL), mis tuleb Eesti õigusesse üle võtta hiljemalt 16. märtsiks 2013. Direktiivi peamiseks eesmärgiks on muuta võitlus hilinenud maksete vastu efektiivsemaks ning selle saavutamiseks võetakse kasutusele rangemaid meetmeid, näiteks seadusjärgse viivise määra tõstmine ning võlgade sissenõudmiskulude hüvitamise lihtsustamine.

2012-02-01
Üha enam ettevõtteid Euroopas jätab arved maksmata.

Logistikamaailm 06.01.2012       

 

2011. aastal kasvas enamikes Euroopa Liidu riikides aasta varasemaga võrreldes nende arvete osakaal kogumüügist, mis laekumata jäävadki.

Kõige kiirem oli kahjumisse kantud arvete kasv oodatult Kreeka ettevõtete puhul, osakaal kogumüügist kasvas aastaga 3 protsendilt 4,9 protsendini.

Teisel kohal oli Läti, kus laekumata jäävate arvete osakaal kasvas aastaga 3,5%lt 3,8%ni kogumüügist.

Kolmanda koha hõivas aga üllatuslikult Suurbritannia, kus laekumata arvete osakaal kasvas aastaga 2,4 protsendilt 3,2 protsendini kogukäibest.